Farmer in field facing horizon

Produkty a služby

Naše komplexné, vyvážené a rozmanité riešenie pre osivo, ochranu plodín a digitálne služby prináša výsledky.

Scientist in lab with plants

Ochrana Plodín

Objavte produkty na ochranu rastlín Corteva Agriscience.

Kliknite tu

Výsledky inovácií: Špičkové technológie šľachtenia semien.

Naším cieľom je splniť meniace sa očakávania poľnohospodárov. Náš záväzok k výskumu a objavu znamená, že pestovatelia môžu očakávať, že im Corteva Agriscience poskytne vlastnosti osív, ktoré spĺňajú súčasné aj budúce výzvy.

Objavte produkty z repky