50 Nájdené produkty

Žiadne produkty nezodpovedajú vášmu výberu

Prosím, vymažte filtre a skúste znova

CORELLO

Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, raži ozimnej a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.

CORINTH

Fungicíd

Systémový fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej a horčice proti hubovým chorobám.

CURZATE 60 WG

Fungicíd

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) proti plesni zemiakovej v zemiakoch.

DOMINATOR

Herbicíd

DOMINATOR je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

EPILOG 75 WG

Herbicíd

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

EQUIP ULTRA

Herbicíd

Postrekový, systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a tráv (vrátane pýru plazivého) v kukurici.

ESTERON

Herbicíd

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, ktorý je určený pre postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso), v kukurici a semenných porastoch tráv.

FIXATOR

Morforegulačný prípravok a stimulátor zakoreňovania

Regulátor rastu vo forme emulzného koncentrátu určeného na skrátenie stebla a na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, ovsa, raže a tritikale.

GALERA

Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín, v repke jarnej, repke ozimnej, horčici a kukurici.

GALERA JESEŇ

Herbicíd

Selektívny systémový postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej.

Načítať viac produktov