60 Nájdené produkty

Žiadne produkty nezodpovedajú vášmu výberu

Prosím, vymažte filtre a skúste znova

ACCENT 75 WG

Herbicíd

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ATLAS S

Fungicíd

Postrekový lokálne systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu proti múčnatke trávovej v pšenici a jačmeni.

AUTOR

Herbicíd

Herbicídny postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

AZBANY

Fungicíd

Systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

AZIMUT

Fungicíd

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený proti bielej hnilobe v repke ozimnej a repke jarnej a múčnatke viniča vo viniči.

BALATON PLUS

Herbicíd

Postrekový preemergetntný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

BELKAR

Herbicíd

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej.

BIZON

Herbicíd

BIZON je selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený pre postemergentné aplikácie na jeseň v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.

BOFIX

Herbicíd

Postrekový širokospektrálny herbicíd vo forme emulzie olej : voda určený pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v semenných porastoch tráv, v novozaložených i starších okrasných trávnikoch a trávnatých ihriskách.

CIRRUS

Herbicíd

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS) určený na preemergentné ošetrenie repky, zemiakov, hrachu, sóje a tabaku proti dvojklíčnolistovým burinám a lipkavcu.

Načítať viac produktov