AUTOR

  • Herbicíd

Herbicídny postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv  v  repke ozimnej a jarnej.