BIZON

  • Herbicíd

BIZON je selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený pre postemergentné aplikácie na jeseň v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.