CORELLO

  • Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, raži ozimnej a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.