FIXATOR

  • Morforegulačný prípravok a stimulátor zakoreňovania

Regulátor rastu vo forme emulzného koncentrátu určeného na skrátenie stebla a na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, ovsa, raže a tritikale.