GALERA JESEŇ

  • Herbicíd

Selektívny systémový postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej