GALERA

  • Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín, v repke jarnej, repke ozimnej, horčici a kukurici.