GARLON NEW

  • Herbicíd

Postrekový herbicíd vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu, ktorý je určený na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a nežiaducim náletovým drevinám na lúkach, trávnikoch, poľnohospodárskej pôde, nepoľnohospodárskej pôde, nelesných pozemkoch a vo výsadbách vianočných stromčekov (smrek, jedľa).