GAZELLE LIQUID

  • Insekticíd

Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ochranu pšenice a repky olejnej proti živočíšnym škodcom.