GRID

  • Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu dispergovateľného vo vode na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv postemergentnou aplikáciou v kukurici na siláž aj zrno.