KANTOR PLUS

  • Herbicíd

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodorozpustných granúl pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, raže, tritikale.