KORVETTO

  • Insekticíd

KORVETTO je selektívny širokospektrálny postrekový herbicíd vo forme emulgovatelného koncentrátu určený pre postemergentnú jarnú aplikáciu v repke ozimnej proti dvojklíčnolistovým burinám.