LUMIPOSA

  • moridlo

Insekticídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie osiva repky ozimnej proti skočkám, piliarke repkovej a kvetárke kapustovej.