MAGMA

  • Insekticíd

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určeného na ochranu repky ozimnej a repky jarnej  proti krytonosovi repkovému, krytonosovi štvorzubému, krytonosovi šešuľovému a blyskáčikovi repkovému.