METAZAMIX

  • Herbicíd

Systémový postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a metličky v preemergentnej a postemergentnej aplikácii v porastoch repky ozimnej.