N-LOCK

  • Stabilizátor dusíku

N-LOCK® je pomocná látka, zlepšujúca využiteľnosť živín pôsobiaca ako inhibítor nitrifikácie. Stabilizuje dusík v jeho amoniakálnej forme a obmedzuje tak splavovanie dusíka do nižších vrstiev pôdy. Pomáha tak udržiavať rastlinou využiteľné formy dusíka v zóne koreňovej sústavy, prispieva k lepšej využiteľnosti dusíkatých hnojív organického aj anorganického pôvodu. N-Lock je mikroenkapsulát vo vode s účinkom inhibície nitrifikácie.