ŠAMAN

ŠAMAN je tekutý, vo vode rozpustný koncentrát určený ako pomocná látka - zmáčadlo, za účelom zvýšenia  priľnavosti a zlepšenia biologickej účinnosti herbicídov v obilninách (ozimnej pšenici, ozimnom jačmeni, jarnom jačmeni, raže, ovsa, tritikale) a kukurici.