STARANE FORTE

  • Herbicíd

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku, na lúkach a pasienkoch, trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv.