STORY

  • Herbicíd

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) pre preemergentné alebo postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici na zrno a kukurici na siláž.