TITUS PLUS EXTRA WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľného granulátu vo vodorozpustnej fólii na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.