VICTUS 4 OD

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie na postemergentné ničenie  trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.