ZYPAR

ZYPAR je selektívny širokospektrálny postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určeného pre postemergentné aplikácie v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.