P0023

  • Corn

Zrnový hybrid s veľmi vysokým výnosom zrna a dobrým zdravotným stavom šúľkov. Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč rozličným klimatickým podmienkam získal označenie Optimum® AQUAmax®. Jeden za najpestovanejších hybridov na Slovensku v roku 2018 (Zdroj: Kleffmann). Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania dokáže tolerovať suché podmienky. Vo svojej FAO skupine (400 – 450) má v porovnaní s inými hybridmi rýchlejšie uvoľňovanie vody zo zrna. Erektoidné postavenie listov, typicky generatívny typ kompaktnejšej rastliny, stredne až nižšie nasadený šúľok, zdravé klasy. Listene sú dlhé, kompletne uzatvárajú šúľok.