P0074

  • Corn

Počas registračných skúšok prekonal spolu s ďalšími Pioneer hybridmi ostatné konkurenčné hybridy a dali najvyššie výnosy v skúšanej skupine. Veľmi dobre sa vyrovnáva s rôznymi podmienkami pestovania. Jeho prednosťou je výborná plasticita a dobrý výnos hmoty aj zrna aj v suchších ročníkoch. Pri zbere na siláž dosahuje veľmi dobré výnosy zelenej hmoty a dobrú kvalitu siláže s vysokým podielom zrna.