P0725

  • Corn

Spája v sebe najvyššiu úrodu suchej hmoty  (t/ha) s vysokou úrodou silážnej energie (NEL – MJ/ha). Siláž s vysokým obsahom bielkovín. Rastliny sú vysoké, bohato olistené s nižšie nasadeným hrubým šúľkom. Dobrý stay green efekt listov aj stebla. Neodprúčame neskorú sejbu.