P1535

  • Corn

Silážny hybrid s mimoriadnymi úrodami a výbornou kvalitou silážnej hmoty. Tvorí veľké šúľky, ktoré zabezpečujú vysoký obsah škrobu v krmive. Veľmi dobrý zdravotný stav = zdravé krmivo. Odporúčame aj pre bioplynové stanice!