P8171

  • Corn

Výkonný silážny hybrid dosahujúci vysokú produkciu kvalitnej silážnej hmoty. Novší veľmi skorý hybrid zaradený do technológie Milk Power® dosahujúci nadpriemerné hodnoty energie v silážnej hmote pre maximálnu dojivosť. Rastliny majú rýchly počiatočný vývin a dobrú odolnosť voči chladu. Sú vysoké, silné a bohato olistené.