P8358

  • Corn

Hybrid s univerzálnym využitím na suché zrno, CCM i kvalitnú siláž. P8358 má vysokú plasticitu voči rôznym pestovateľským podmienkam, a preto poskytuje stabilné úrody oceňované mnohými pestovateľmi. Tvorí mohutné, silne olistnené rastliny s dobrým zdravotným stavom. Spolu s vysokým podielom zrna v siláži tak vytvárajú predpoklady pre kvalitnú siláž i stabilnú produkciu suchého zrna