P8707

  • Corn

Hybrid s výbornou toleranciou sucha na výrobu kvalitnej siláže. Vysoká úroda zelenej hmoty aj šúľkov poskytuje vyvážený pomer množstva hmoty a zrna v siláži, čím zabezpečuje výbornú kvalitu siláže. Výborný stay‑green poskytuje pestovateľovi široké zberové okno na zber siláže.