P8812

  • Corn

Vysoká úroda i kvalita siláže. Výborná úroda zrna. Dobrý zdravotný stav. Nový úrodný univerzálny hybrid v skorej FAO skupine. Moderný silážny hybrid s dobrým stay-green efektom pre vysoko kvalitnú siláž. Vysoký podiel zrna v siláži zabezpečuje jej vynikajúcu energetickú hodnotu. V šľachtiteľských skúškach 2015-2017 naprieč celou Európou dosiahol i vynikajúce úrody zrna. Vyznačuje sa dobrým počiatočným vývinom a odolnosťou voči stresovým podmienkam v čase vzchádzania. Stredne vysoké rastliny s dobrou pevnosťou stebla a stredným nasadením šúľkov. Zdravé rastliny s veľmi dobrou odolnosťou voči sneti kukuričnej.