P8834

  • Corn

Výborná úrodnosť. Najskorší AQUAMAX hybrid. Excelentná plasticita. Kombinovaný hybrid, ktorý svojou úrodnosťou prekonáva aj hybridy z vyššej FAO skupiny. Výborná voľba v prípade sejby pšenice ako následnej plodiny.