P8888

  • Corn

Výkonný a stabilný silážny hybrid pre efektívnu produkciu kvalitnej silážnej hmoty v repnej a zemiakárskej výrobnej oblasti. Rastliny sú vysoké, mohutné, v priemere o 20 cm vyššie voči ostatným hybridom. Veľmi dobre toleruje rôzne pôdne podmienky. Vysoká kvalita silážnej hmoty s vysokým obsahom škrobu a stráviteľnosťouho predurčuje najmä ako krmivo prevysokoprodukčné dojnice. Vďaka vysokému obsahu energie je vhodný aj pre siláž na výrobu bioplynu.