P9074

  • Corn

Hybrid s výborným pomerom výšky úrody zrna a zberovej vlhkosti vo svojej skupine skorosti. Zaregistrovaný ÚKSUP-om Bratislava po dvoch rokoch skúšok. Priemerná úroda počas ŠOS bola 13,15 t/ha. Šúľok je dlhý až veľmi dlhý, so zrnom podobným 38A24 s dobrým zdravotným stavom. Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Skvelá náhrada hybridu P9578.