P9127

  • Corn

Obľúbený univerzálny hybrid registrovaný po 2 rokoch skúšania. Dozrieva v prvej polovici skupiny FAO 300 – 400, preto je vhodný ako predplodina ozimným obilninám aj v chladných ročníkoch. Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania dokáže tolerovať suché podmienky. Poskytuje vynikajúce úrody zrna i siláže, úrodovo vyniká na suchých lokalitách. Vysoké rastliny s typicky vyššie nasadenými šúľkami. Počas registračných skúšok (ÚKSÚP, 2015 – 2016) vynikal úrodou zelenej hmoty aj úrodou suchých šúľkov.