P9241

  • Corn

Stredne skorý hybrid, mimoriadne obľúbený medzi pestovateľmi naprieč celým Slovenskom. Úrodný a stabilný hybrid s výhodnými agronomickými vlastnosťami. Veľmi dobre toleruje aj suchšie podmienky a horšie pôdne podmienky, pričom tu stále dokáže poskytovať nadštandardné úrody. Veľmi rýchle vzchádzanie a dobrý počiatočný vývin umožňujú jeho skorú sejbu. Hybrid ponúka dobrý zdravotný stav aj v rokoch so silným výskytom vijačky kukuričnej, fuzarióz a sneti kukuričnej. Rýchle uvoľňovanie vody prináša výbornú ekonomiku pestovanie a zároveň umožňuje využiť tento hybrid ako predplodinu pred ozimnou obilninou. Medzi pestovateľmi mimoriadne obľúbený hybrid vyznačujúci sa stabilitou úrod zrna v rôznych podmienkach.