P9363

  • Corn

Jeden z najúrodnejších hybridov v stredne skorej skorostnej skupine. Vynikajúce výsledky dosahuje nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch – Maďarsko, Rakúsko. Dlhodobo patrí medzi najúrodnejšie stredne skoré hybridy aj v Českej republike. V trojročnom priemere pokusov Pioneer dosiahol úrodu suchého zrna 13 t/ha (priemer z 35 pokusov, 2019 – 2021). Tvorí stredne vysoké rastliny so stredne vysoko nasadenými šuľkami, kvitnutie je stredné až neskoršie. Šúľky sú veľké, so 16 – 18 radmi zŕn. Dobrý zdravotný stav a stay‑green umožňujú maximálne využitie energie na nalievanie zŕn. Rýchle uvoľňovanie vody v závere vegetácie zabezpečuje nízke zberové vlhkosti a dobrú ekonomiku pestovania. Úrodovo vyniká na lepších pôdach, ale dobre zvláda i horšie podmienky.