P9415

  • Corn

Nový vysoko produktívny hybrid s extrémne rýchlym odovzdávaním vody. Dozrieva uprostred skupiny FAO 300-400, vhodný ako predplodina ozimným obilninám. Pri registrácii v roku 2016 (NÉBIH, Maďarsko) presiahol priemernú úrodu štandardných hybridov o +1 t/ha a bol pozberaný s najlepším pomerom úroda/vlhkosť. Má obzvlášť hrubé valcovité šúľky.Typ zrna je konský zub s hlbokými zrnami. 18 až 22 radov zŕn! Medzi skorými hybridmi má P9415 najlepšiu toleranciu voči suchu v našom portfóliu. Kontinentálny hybrid šľachtený do našich podmienok.