P9590

  • Corn

Drobnosemenný hybrid s vyníkajúcou toleranciou voči suchu. Vysoký úrodový potenciál.