P9610

  • Corn

Suchovzdorný hybrid z technológie Optimum AQUAmax® pre produkciu špičkovej úrody suchého zrna i vysokokvalitnej siláže. Šľachtenie cielene do podmienok kontinentálnej Európy, dobre toleruje stres z vysokých teplôt počas kvitnutia aj nalievania zŕn. V interných zrnových pokusoch PIONEER v rámci Európy prekonávalkontrolné hybridy vo svoje FAO skupine o 6 % (trojročný priemer). Najúrodnejší hybrid v registračných skúškach v Českej republike za roky 2020 – 2021 vo svojej skorostnej skupine. Výsledky z pestovateľských plôch aj poloprevádzkových pokusov na Slovensku jednoznačne potvrdzujú jeho kvalitu a oprávnene ho môžeme zaradiť medzi absolútnu špičku na trhu v stredne skorom segmente.