P9718E

  • Corn

Waxy verzia PR37N01, registrovaná na Slovensku v roku 2014 s priemernou úrodou počas ŠOS 10,23 t/ha.