P9874

  • Corn

Nový hybrid s označením kvality Optimum® AQUAmax® registrovaný v 2018 v Maďarsku prináša okrem navýšenia úrod v normálnych a stresových podmienkach aj zlepšenie stability úrod. P9874 je za roky 2015-2017 úrodovo najstabilnejším hybridom v šľachtiteľkých pokusoch Pioneer Hi-Bred. Vyššie prírastok úrod ukázal najmä v suchších podmienkach. Je to stredne vysoký hybrid so stredne až nižšie nasadenými šúľkami a výbornou pevnosťou stebla. Kontinentálne šľachtenie – veľmi dobre toleruje suchšie podmienky. Rýchly Dry down – uvoľňovanie vody zo zrna. Dosahuje úrodovú úroveň neskorších hybridov, ale pri nižšej zberovej vlhkosti.