P9903

  • Corn

Zrnový hybrid s najvyšším úrodovým potenciálom v rámci skupiny FAO 400. Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč rozličným klimatickým podmienkam získal označenie Optimum® AQUAmax®. Šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy vrátane Slovenska – genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých teplôt počas kvitnutia a počas nalievania zŕn. Počas vzchádzania dokáže tolerovať suché podmienky. Poskytuje pekné veľké šúľky. Vysoká HTZ. Zrno je čisté – výborný zdravotný stav a odolnosť na fuzariózy. Preferuje a toleruje vyššie teploty počas kvitnutia. Má skoré kvitnutie a excelentné uvoľňovanie vody. Odporúčame ho pestovať ako nosný zrnový hybrid v KVO a teplejších oblastiach RVO.