P9911

  • Corn

Veľmi obľúbený neskorý zrnový hybrid. Bol predstavený už v roku 2014 a stretol sa s vysokým dopytom od farmárov. V tom istom roku presvedčil svojou produkciou silných, dobre naliatych klasov s výnimočným zdravotným stavom zŕn aj napriek podmienkam, ktoré boli priaznivé pre rozvoj fuzarióz na klasoch. V KVO pestovatelia vedia s týmto hybridom dosahovať 13 t/ha úrody na bežných plochách. Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč rozličným klimatickým podmienkam získal označenie Optimum® AQUAmax®. Má priaznivé agronomické vlastnosti – silné steblo a koreňovú sústavu. Má veľmi atraktívnu, silnú stavbu rastliny. Klasy sú pekné, zaujmú typicky oranžovou farbou korunky zrna.