P9978

  • Corn

P9978 je všestranný hybrid pre použitie na suché aj vlhké zrno, prípadne na vysoko kvalitnú siláž. Vyznačuje sa plasticitiou k rôznym pôdno‑klimatickým podmienkam vrátane dobrej tolerancie suchších podmienok. Tvorí vyššie, husto olistené rasliny so stredným nasadením šúľkov a výbornou pevnosťou stonky. Celkovo výborný zdravotný stav zabezpečuje maximalizáciu fotosyntézy a tým efektívny transport asimilátov do zrna. Vďaka tomu dosahuje tento hybrid špičkové úrody. Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna v závere vegetácie prispieva k vysokej ekonomike pestovania tohto hybridu.