PR37N01

  • Corn

Najpredávanejší zrnový hybrid na Slovensku za roky 2014 – 2016 (zdroj: Kleffmann). Široko adaptabilný hybrid so stabilným výnosom. Poskytuje pestovateľom možnosť dopestovať na prevádzkových plochách výnosy zrna 10 – 11 t/ha. Dozrieva na zelenom steble, čo mu umožňuje lepšie zvládať stresové podmienky. Má silné steblo a koreňový systém a dobrý zdravotný stav. Prináša vynikajúcu úrodu aj v mokrých rokoch. Má dobrú schopnosť odolávať teplotnému stresu, v roku 2015prekonal horúce júlové a augustové obdobie s najväčším počtom zelených listov, preto mu zostala dostatočná asimilačná plocha pre naplnenie zŕn. V ponuke aj jeho waxy verzia P9718E, registrovaná na Slovensku v roku 2014 s priemernou úrodou počas ŠOS 10,23 t/ha.