NOVINKA

PT303

  • canola

SCLEROTINIA PROTECTOR® 

  • Prvý hybrid, ktorý ma geneticky podmienenú toleranciu k Sclerotinii (bielej hnilobe).
  • TuYV rezistentný hybrid.
  • Vysoko úrodný stredne skorý hybrid s excelentným zdravotným stavom vhodný do všetkých pestovateľských podmienok.
  • Účinnosť takejto prevencie voči bielej hnilobe je za každého počasia, minimalizujú sa tým straty na úrode, ktoré bežne dosahujú 10 – 50 %.
  • Rastliny sú vitálnejšie a dokážu priniesť vysokú úrodu aj pri zníženom počte fungicídnych zásahov.
  • Vynikajúci hybrid pre pestovateľov s vyšším percentom olejnín v osevnom postupe.